TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HILLI HALTA

Akbugdaý etraby, Gämi obasy, T.Berkeliýew köç. 38, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Hilli Halta hususy kärhanasy 2019-njy ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan resmi taýdan hasaba alyndy. Zawodymyz 2018-nji ýylda guruldy we 2019-njy ýylda ulanylmaga başlanyldy. Azyk we bakaleýa önümleri üçin niýetlenen halta önümçiliginde materialynyň berk bolmagy sebäpli esasy çig mal hökmünde (polipropilen) ulanýarys. Zawodymyz häzirki zaman ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
Karta