HEAT COLD SALKYN OTAG

Howa çalşygy we kondisioner ulgamlarynyň taslamasy we gurnamasy

Heat Cold Salkyn Otag
Biz barada

"Salkyn Otag" hususy kärhanasy howa enjamlaryny satmak we gurnamak, şeýle hem ýyladyş, kondisioner we howa çalşygy ulgamlaryny has optimallaşdyrmak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny üpjün etmekde ýöriteleşendir. Önümçilikde, ýaşaýyş jaýlarynda we ofislerde ulanylýan dünýä öndürijilerinden enjamlary gurnamagy,  inženerçilik çözgütlerini hödürleýäris. Uzak wagtlap dowam edýän işimizde, kompaniýamyz Türkmenistanda dürli çylşyrymly taslamalaryň giň sanawyny üstünlikli durmuşa geçirdi. Kompaniýanyň hünärmenleriniň hünär ussatlygy, jogapkärçiligi we kärleri baradaky ýakymly synlar müşderilerimiz tarapyndan aýdylyp gelinýär.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
Iş Ugry
  • Hyzmat