HAZYNA PERDELER

Bitarap Türkmenistan köçesi (Metjidiň golaýy) Türkmenabat / Türkmenistan

HAZYNA PERDELER
Biz barada

Hazyna Perdeler-den perde tikmegi sargyt edeniňizde, netijelerden hoşal bolarsyňyz. Müşderilerimizi düşünýäris we her önümde awtoryň ruhuny duýmaga mümkinçilik berýän söýgi bilen işimizi edýäris. Öz tikin ussahanamyzyň we köp ýyllyk tejribämiziň bolmagy bize işiň iň ýokary derejesini saklamaga mümkinçilik berýär.
 "Hazyna Perdeler" siziň rahatlygyňyz üçin döredildi!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta