TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

HAZAR ÝOL

2127 (G. Kuliyev) köç. 89 jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

“Hazar ýol” HK Türkmenistanyň iň öňdebaryjy logistiki kärhanalarynyň biridir.
Siziň ýükleriňiz daşalmagy, şol sanda : howa ulaglary, awtoulaglar, deňiz we demirýol ulaglary arkaly daşalmagy üçin multimodal çözgütleri hödürleýäris.
Biziň hususy wagon duralgamyz sisternalary, ýapyk wagonlary, galla daşalýan ulaglary we hususy gämiler we ýük awtoulaglary bilen birlikde wagonlaryň beýleki görnüşlerini özünde jemlemek bilen, bize bazarda iň amatly bahalary hödürlemek we netijede müşderilimiziň harajatlaryny tygşytlamaga ýardam etmek mümkinçiligini döredýär.

Kategoriýalar
Iş Ugry
Karta