HAMRAÝEW RAHIM

Babagambar köçesi, Türkmenabat/Türkmenistan

hamraýew rahim
Biz barada

Hususy telekeçi lomaý we bölek söwda bilen meşgullanýar. Esasy maksat sargyt edilen harytlary üpjün etmek we satmak. Töwekgelçilikleri kabul etmek we çeşmeleri meýilleşdirmek, guramak we ýerleşdirmek, köplenç täze önümleri döretmek ýa-da bar bolan önümleriň hilini ýokarlandyrmak üçin innowasiýa arkaly bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmak.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Beýleki senagat himikatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy
Karta