TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GÜLISTAN GÜLLERI

Balkanabat şäheri, 148 kwartal, Balkan/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň dükanymyz 2017 nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri dürli görnüşli gülleriň, suwenirleriň, süýjilikleriň söwdasyny amala aşyrýar. Mundan başgada bezeg hyzmatlaryny hem ýerine ýetirýäris.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
Karta