TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

GELEJEKLI HYZMAT

Binagarlik köçesi, öý 56, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

"Gelejekli Hyzmat" hususy kärhanasy "Poultry Mechanics", "Zorel Machine", " Poultry  Ventilation Equipments" we "MDV Motors" birikmegindäki kompaniýalaryň Türkmenistandaky dileri hökmünde öz işini ussatlyk bilen alyp barýar. Döwrebap enjamlardan ybarat bolan bu kärhanada söwda satuw işleri hem ýokary depginde alnyp barylýar. Kärhananyň esasy ugry guşçylyk we enjamlaşdyrylyş bolup durýar. Birnäçe ýyllaryň dowamynda uly tejribe toplan kärhana önümçilik işini Niderlandlarda we Türkiýedede dowam edýär. "Gelejekli Hyzmat" hususy kärhanasy size ýokary hilli ähliumumy guşçylyk enjamlaryny we çözgütleri hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
Iş Ugry
Karta