TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

“GART” türkmen kompaniýasy dürli gurluşyk işleri, alýumin, plastmassa penjireler, gapylar, reňkli aýnalar, beton işleri we dürli gurluşyk materiallary (ýuwulan gum, ezilen daş, sement we ş.m.) bilen meşgullanýar. "GART" kompaniýasy 2008-nji ýylda Aşgabatda döredilen. Kompaniýa 14 ýyldan gowrak bazarda öz ornuny eýeleýär. Bäş gata çenli jaýlary gurmak we abatlamak üçin ygtyýarnamamyz bar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
Karta