GART

Plastiki penjireler, reňkli aýna penjireler, gapylar, dürli gurluşyk işleri, beton işleri, dürli gurluşyk materiallary (ýuwlan gum, ezilen daş, sement)

gart
Biz barada

“GART” türkmen kompaniýasy dürli gurluşyk işleri, alýumin, plastmassa penjireler, gapylar, reňkli aýnalar, beton işleri we dürli gurluşyk materiallary (ýuwulan gum, ezilen daş, sement we ş.m.) bilen meşgullanýar. "GART" kompaniýasy 2008-nji ýylda Aşgabatda döredilen. Kompaniýa 14 ýyldan gowrak bazarda öz ornuny eýeleýär. Bäş gata çenli jaýlary gurmak we abatlamak üçin ygtyýarnamamyz bar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy