GARANT MOBILE

Telefon we telefon aksesuarlarynyň lomaý söwdasy

garant mobile
Biz barada

“Garant mobile” dükany 01.03.2015 ýyldan bäri telefonlaryň, telefon-tehnikasynyň, aksesuarlaryň sowdasy bilen meşgullanýar.
"Garant mobile" ynamdar we ynamly dükanlaryň biri bolup harytlaryny Türkmenistanyň islendik çägine eltip bermek hyzmatyna eýedir.
Elektronika dünýäsinde telefon we telefon aksesuarlaryna degişli ähli harytlaryny Hytaý halk respublikasy we Birleşen Arab Emiraty döwletlerinden tiz we amatly  bahalardan getirýär. 

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Telefonlar
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy