GALA GAPYLAR

Alýumin penjireleri, daşarky gapylary, içki gapylary öndürmek, satmak we oturtmak

GALA GAPYLAR
Biz barada

Daşky, içki gapylary üýtgetmek barada pikir edýän bolsaňyz, balkonlaryňyzy penjireläp öýleriňizde ýa-da ofisiňizde penjireleri çalyşmak isleseňiz, bu barada size habar bermek isleýäris "Gala Gapylar"-da ýokary hilli gapylary, penjireleri we alýumin gurluşlaryny satyn almagyň tertibi has aňsatlaşdy.
Biziň kompaniýamyz birnäçe ýyl bäri içerki bazarymyzda işjeň gatnaşýar. Ýyllaryň dowamynda zähmetimizi we hyzmatlar ulgamyny ýokary derejede guramagy başardyk. Biz düýbünden islendik agaçdan, demirden gapylar we alýumin gurluşlary öndürýäris we işleriň doly toplumyny hödürlemek bilen bir hatarda müşderä ýetirýäris.
"Gala Gapylar" kompaniýasy öz borçlaryna çynlakaý çemeleşýär, önümlere we gurnama işlerine kepillik berýär.
Görkezilen belgä jaň edip, gapylar, penjireler we alýumin gurluşlary üçin sargyt saýlap we ýerleşdirip bilersiňiz. "Gala Gapylar" siziň üçin elmydama açykdyr!

Kategoriýalar
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy