GÜNEŞLI KERWEN

Harytlaryň awtoulag transporty bilen halkara daşamak. Kondisioner, howalandyrma, ýyladyş sistemalarynyň we öý hojalyk enjamlarynyň gurnama we abatlama işleri.

güneşli kerwen
Biz barada

HJ GÜNEŞLİ KERWEN - Bu köp ugurly kompaniýadyr, esasy ugry dürli görnüşli harytlary ýol ulaglary arkaly eltip bermek bolup durýar. Köp ýyllyk tejribe müşderilerimize haryt getirmek üçin iň oňat wariantlary hödürlemäge mümkinçilik berýär. Kompaniýamyzyň Russiýa Federasiýasynda, Baltika ýurtlaryndaky Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýede, Kiprde hyzmatdaşlary bar. Şeýle hem kompaniýamyz taslama etapyndan başlap kondisioner, howalandyrma we ýyladyş sistemalarynyň işleýiş ýagdaýyna getirilip abatlama işlerine çenli ähli iş şeklini ýerine ýetirýär. 

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat