Biz barada

Güljemal - Matalar - onlaýn mata dükany. Elmydama bizden islegiňize görä her hilli mata satyn alyp bilersiňiz! Biz, diňe elýeterli we arzan bahadan ýokary hilli önümleri hödürleýäris. Baý assortimentiň kömegi bilen her kim belli bir görnüşde, dokumasy we düzümi bolan matany saýlap biler.
Islendik alyjy üçin islän wagtyňyz açyk! Diňe ýokary hilli tekstil önümlerini saýlaň we "Guljemal Matalar" dükanyndan satyn alyň! Biziň kömegimiz bilen ähli pikirleriňizi durmuşa geçirip bilersiňiz!

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta