EZIZ DAG

Gurluşyk, önümçilik, söwda-dynç alyş, agrosenagat

eziz dag
Biz barada

Kärhananyň işi birnäçe ugurdan durýar, olaryň esasysy: gurluşyk, önümçilik, söwda we dynç hyzmatlary we agrosenagat önümçiligi. Döredilen gününden şu güne çenli, kärhana bu ugurlarda ýokary tizlikli işleri amala aşyryp, ýokary netijeleri gazandy.

Kategoriýalar
 • Awtoulag / Spestehnika
 • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Senagat himikatlar / Inert, tehniki gazlar
 • Azyk / Miweler-gök önümler
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy