TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EZIZ DAG

Altyn Asyr aýlaw ýoly, jaý №41, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhananyň işi birnäçe ugurdan durýar, olaryň esasysy: gurluşyk, önümçilik, söwda we dynç hyzmatlary we agrosenagat önümçiligi. Döredilen gününden şu güne çenli, kärhana bu ugurlarda ýokary tizlikli işleri amala aşyryp, ýokary netijeleri gazandy.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Senagat himikatlar / Inert, tehniki gazlar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta