TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

“Ezber daýhan” hususy kärhanasy gök-bakja önümeleriniň tohumlaryndan şitilleri we nahallary ýetişdirýär.
Ýetişdirilýän şitiller: pomidor, bulgar burç (görnüşleri sary, gyzyl, ýaşyl /paprika/), gyzyl kelem we ýaşyl kelem, badam, hyýar;
Ýaşajyk nahallardan “PAWLONIÝA” diýip atlandyrylýan täsin agajynyň şitillerini hem ýetişdirýär. Agaçlaryň görnüşleri Tamintoza we Şanton.
 

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Tohumlar, nahallar we ekin harytlary
Iş Ugry
Karta