TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ERKIN GURLUŞYK

Mary şäheri Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýy 7-gaty, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy gurluşyk, gurnama, abatlaýyş we yşyklandyrma işlerini ýerine ýetirýän türkmen kompaniýasy bolmak bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasydyr. 2010-njy ýylda ýurdumyzyň Mary welaýatynda esaslandyrylan “Erkin gurluşyk” HK häzirki wagta çenli 20-ä golaý taslamany üstünlikli amala aşyrdy.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Agrohimiýa
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Saralyp gaplanýan materiallar
  • Azyk / Miweler-gök önümler
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta