TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ERJEL HYZMAT

Berkararlyk etraby, Geldi Bäşiýew köçesi, 93-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kärhanamyz ýokary hilli awtomobil şaýlarynyň we gurluşyk materiallarynyň söwdasyny alyp barýar.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta