ERICH KRAUSE

Kanselýariýa önümlerini öndürmek we satmak

erich krause
Biz barada

Erich Krause ”kanselýariýa, döredijilik önümleri, okuw esbaplary - rýukzak, sumkalar, ýadygärlik sowgatlary we bezeg önümlerini öndürýän we satýan halkara kompaniýalar toparydyr. "Erich Krause", Germaniýa, Koreýa, Hindistan, Indoneziýa, Hytaý, Taýwan, Malaýziýa, Russiýa ýaly dünýäniň köp ýurtlarynda önüm öndürýär. Kompaniýanyň önümleri Ýewropa Bileleşiginiň standartlaryna laýyklykda kepillendirilýär. Önümiň howpsuzlygy we daşky gurşawyň talaplaryna laýyklygy "Erih Krause" önümçilik standartlaryndan biridir. Bu, esasanam kompaniýanyň içinde we Ýewropanyň öňdebaryjy sertifikat merkezlerinde howpsuzlyk üçin iň berk laboratoriýa gözegçiligini geçirýän çagalar üçin bolan önümlere degişlidir.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Kanselýariýa önümleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Bölekleýin satyjy