TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EMRI

Ak Bugdaý etraby, Halklaryň dostlugy köçesi, jaý 20/1, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Kärhanamyz konditer önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar. Tagamly we sagdyn önümleri öndürmek üçin zawod köp tagalla edýär. Müşderilerimiziň talaplaryny diňleýäris we isleglerini ýerine ýetirmäge synanyşýarys.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
Karta