EMRI

Ak Bugdaý etraby, Halklaryň dostlugy köçesi, jaý 20/1, Ahal/Türkmenistan

emri
Biz barada

Kärhanamyz konditer önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar. Tagamly we sagdyn önümleri öndürmek üçin zawod köp tagalla edýär. Müşderilerimiziň talaplaryny diňleýäris we isleglerini ýerine ýetirmäge synanyşýarys.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta