"EMAÝ" WE "AWAZA" SM PARFÝUMERIÝA DÜKANY

Kosmetikanyň, parfýumeriýanyň, öý himiki serişdeleriniň bölekleýin satuwy

"emaý" we "awaza" sm parfýumeriýa dükany
Biz barada

"Emaý" dükany 2019-njy ýylda açylmagyna garamazdan hili gowy kosmetiki, parfýumeriýa we öý himiýa serişdeleri önüminiň satuwy bilen meşgullanyp gelip halkyň ynamyny gazandy. Dükandaky ähli önümler bütindünýä kosmetiki standartlaryna laýyk gelýän önümlerdir. Bu dükanyň beýleki dükanlara garanyňda tapawudy önümleriň bahalarynyň elýeterli bolmagyndadyr. Kosmetiki önümleriň ähli görnüşleri göz öňünde tutulan bu dükanda ten kosmetikasyndan başlap ýüz kosmetikasyna çenli, saç kosmetikasyndan parfýumlara çenli saýlap almaga uly mümkinçilikler bar. Mundan başgada "Emaý" dükanynyň Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky "Awaza" söwda merkezinde filialy hem bar. 

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Beden ideg kosmetikalary
  • Saglyk we gözellik / Kosmetika toplumy
  • Saglyk we gözellik / Parfýumlar
  • Saglyk we gözellik / Saçlara ideg önümleri we kosmetika
  • Saglyk we gözellik / Ýüz kosmetikalary
Iş Ugry
  • Bölekleýin satyjy