ELEKTROULGAMGURLUŞYK

Gurbansoltan eje şaýoly №392, Aşgabat/Türkmenistan

elektroulgamgurluşyk
Biz barada

“Elektroulgamgurluşyk” HJ ýöriteleşdirilen kärhanadyr, 2012-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň desgalarynda baş potratçylyk we kömekçi potratçylyk boýunça energogurluşyk, gurnama işleriniň toplumyny ýerine ýetirýär, şunuň bilen birlikde ähli rugsat beriji resminamalary we ygtyýarnamalary bardyr. Şeýle hem, “Elektroulgamgurluşyk” HJ, kompozit armatur önümini öndürmek üçin diňe bir häzirki zaman enjamlaryna eýe bolman, eýsem bu önümçilige degişli ähli rugsatlary bar bolan öndürijidir.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
 • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta