TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ECO GAP

Bagtyýarlyk etrap, Ruhabat şaýoly jaý-4, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kompaniýamyz, “Eco-gap” söwda belligi astynda mekgejöwen krahmalyndan, polimerlerden we kagyzdan bir gezek ulanylýan saçak önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Gap-gaçlar
Iş Ugry
Karta