DÜŞÜMLI ÄDIM

Akbugday etraby, Änew awtoduralgasy, Telekeçiler köçesi 2. Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziñ kärhanamyz ýangyn söndüriji serişdeleriñ ähli görnüşini abatlap, gaýtadan doldurmaga mümkinçiligi bar. 

Kategoiýalar
  • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
Iş Ugry
Karta