DÖWRANLY DÖWLET

Baherden etraby, Durun geneşligi, Garaşsyzlyk köçesi, 22 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

döwranly döwlet
Biz barada

Biz Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky pagta egriji fabrikleriniň we hususy sektordaky dokma fabrikleriň aglaba bölegi bilen işleşip, TDHÇMB-dan harytlary satyn alyp, Türkiýe, Russiýa, Eýran, Pakistan ýaly daşary ýurtlara Dokma önümlerini eksport etmek bilen eýýäm birnäçe ýyllaryň dowamynda meşgullanýarys.

Kategoriýalar
  • Çig mallar we materiallar / Ýeňil senagat materialy we çig maly
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
Iş Ugry
  • Eksport ediji
Karta