D.K. LOGISTICS

Awto ýük daşamak, logistika hyzmatlary

d.k. logistics
Biz barada

"D.K.Logistics" kompaniýasynyň esasy we baş hyzmatlarynyň biri ýükleri gara ýoly arkaly daşamakdyr. "D.K.Logistics" kompaniýasy awtoulag duralgasyny maksadalaýyk yzygiderli doldurýar. Hyzmatlarymyz bilen bir hatarda öz awtoulag duralgamyzy ulanyp, Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýe Respublikasynyň, Gürjüstanyň we Merkezi Aziýanyň çäginde transport gatnawyny amala aşyrýarys. Biziň kompaniýamyz gönüden-göni gümrük daşaýjydyr. Gümrük dellalynyň hyzmatlary, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň çäginde import we eksport üçin harytlary gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmatlaryny öz içine alýar. "D.K.Logistics" kompaniýasy deňiz we dürli ululykdaky adaty konteýnerleri kärendesine bermek hyzmatyny hödürleýär, bahasy modulyň görnüşine, ululygyna, kärende möhletine, kireýine berlen bölümleriň sanyna baglydyr. Kompaniýada 20-e çenli kiçiräk konteýner bölümimiz bar.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat