Biz barada

"Düwmejik" HK häzirki zaman doly we hemmetaraplaýyn çaphanadyr. Çap ediş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýäris we bu ugurda öňdebaryjydyrys. Döwrebap enjamlarda sargytlaryň çalt ýerine ýetirilmegi, çap edilen önümleriň ajaýyp hilli bolmagy we her bir müşderä aýratyn çemeleşmek biziň üçin adaty zatdyr. Işewür hyzmatdaşlarymyzyň ynamyna ýokary baha berýäris we gatnaşyklarymyzy berkitmek üçin ähli tagallalary edýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta