DÜRLI GALAM

Ak bugdaý etraby, Söwütli obasy, Ahal/Türkmenistan

dürli galam
Biz barada

2016-njy ýyldan bäri kärhanamyz ýokary hilli çaphana hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Mundan başgada jiltlemek, bezeg işleri, poligrafiýa hyzmatlaryny hem ýerine ýetirýäris. Kanselýariýa, ofis we mekdep üçin harytlarynyň satuwyny amala aşyrýarys.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
  • Öý we bakja / Kanselýariýa önümleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta