DÜNYÄ ÝOLY

Aba Annaýew köçesi 30, Aşgabat/Türkmenistan

DÜNYÄ ÝOLY
Biz barada

"Dünyä Ýoly" kompaniýasy Türkmenistanda logistika hyzmatlary bazaryndaky öňdebaryjy kompaniýalardan biridir. Kompaniýamyzyň artykmaçlyklaryndan biri, çylşyrymlyklara garamazdan her taslama üçin aýratyn çözgütleri taýýarlaýan ýokary tejribeli hünärmenler toparynyň barlygydyr.
Şeýle hem, kompaniýa daşary ýurtly sürüjiler üçin wiza goldaw hyzmatyny hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta