DÖRT DOGAN TIKIN MAŞYNLARY

Tikin maşynlarynyň lomaý we bölekleýin satuwy

DÖRT DOGAN TIKIN MAŞYNLARY
Biz barada

"Dört Dogan" dükany 25 ýyldan gowrak wagt bäri JANOME, SGGEMSY, JUKKY, MAUSER ýaly meşhur markalaryň tikin maşynlaryny satýar.
Bu markalar tarapyndan öndürilen tikin maşynlar dürli mata önümlerini tikmek ýa-da abatlamak boýunça işiňizi ýeňilleşdirip biler. Dükanda tikin tikmäge täze başlanlar üçin ýönekeý modelleri we amallary has giň programmirlemek bilen güýçli kompýuterli tikin maşynlaryny hödürleýär.
Şeýle hem dükanymyz tikinçilik üçin dürli esbaplar we materiallar hödürleýär.
Ýurduň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty bar.
3 aý kepillik berýäris.

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy