TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

COMPUTER+

Türkmenbaşy şaýoly, 71A jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Computer+" aşakdaky ugurlardaky islendik çylşyrymly meseläni çözýän häzirki zaman IT-kompaniýa: WEB-işläp düzmek, işewürlik we hökümet gurluşlary üçin programma üpjünçiligi, toplumlaýyn tehniki goldaw.
- 300-den gowrak kanagatly müşderiler, şolaryň arasynda türkmen bazarynyň we döwletiň iň uly edaralary hem bar. Guramalar (mysal üçin, "Türkmen Awtoban" ÝGPJ, Döwlet Notarial edarasy, "Çaphanahyzmatlary", Baş bilim müdirligi we başgalar);
- 1000-den gowrak taýýarlanan taslamalar. 5 ýyldan 25 ýyla çenli IT ulgamynda tejribesi bolan ýokary hünärli hünärmenler;
"Computer+" tehniki enjamlar we IT çözgütleri meselesinde çalşyp bolmajak kömekçiňiz!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Web saýt we ykjam programma düzmek
  • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
Iş Ugry
Karta