Biz barada

    "Candaş üniform" Türkmenistanda lukmançylyk eşikleri we geýimleri öndürýän N1 kompaniýadyr. Kärhananyň önümçilik kuwwaty diňe bir Türkmenistanyň bazary bilen çäklenmän, halkara eşiklerine lukmançylyk eşiklerini we beýleki ýöriteleşdirilen eşikleri wagtynda bermäge mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen eşikler bilen üpjün etmäge we doldurmaga mümkinçilik berýär. Çyzgy her gün ajaýyp dizaýnda täze eşikler bilen doldurylýar. Kompaniýamyzyň önümleri, forma öndürilen kärhananyň ýa-da kompaniýanyň tehniki talaplaryna we korporatiw etikasyna laýyk gelýän ýörite materiallardan ýasalýar.

Jikme-jik maglumat we maslahat üçin WES hünärmeni bilen e-poçta adresine hat ýazyp bilersiňiz: candashuniform@gmail.com ýa-da jaň edip: +993 62 946794 / +993 64 003002

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta