BOTANIKA AŞGABAT

Bagtyýarlyk etrap, "Gypjak" ÝT, A.Nyýazow köçesi 2 km Aşgabat/Türkmenistan

BOTANIKA AŞGABAT
Biz barada

"Botanika Aşgabat" landşaft dizaýn hyzmatlary, suwaryş enjamlarynyň we bezeg agaçlarynyň satuw hyzmatlaryny hödürleýär.
Biz siziň jaý bezegi baradaky arzuwlaryňyz hasyl bolmagyny, üpjün etmek işleýäris, sebäbi hiç bir düýşde dynç alyş öýi howada ýüzmeýär - agaçlaryň aňyrsynda gizlenýär, ýumşak gazon bilen we penjireden gülleýän bagyň hoşboý ysyny berýär. Binalaryň we baglaryň sazlaşykly utgaşmasy, kompaniýamyzyň hünärmenleriniň esasy wezipesi, landşaft arhitekturasynyň özeňidir.
"Botanika Aşgabat", bagyňyzyň aýratyn we özboluşlydygyny aňladýan pikiriňiziň we garaýşyňyzyň beýanydyr.

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
  • Gurluşyk / Suw we gaz üpjünçiligi
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta