BIÝAT

Alkogolly we alkogolsyz içgileri öndürmek we satmak

biýat
Biz barada

Kompaniýa 1996-njy ýyldan bäri Türkmenistanda piwo öndürmek we satmak bilen meşgullanýar we doly tehnologiki aýlawly piwo kärhanasynyň eýesidir.
Piwo öndürýän kärhananyň esasy tehnologiki enjamlary Wengriýa Respublikasynyň "Zip Technologies Ltd." we beýleki Ýewropa ýurtlary tarapyndan üpjün edildi.

Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy