TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BIÝAT

Bagtyýarlyk etraby, Parahat ýaşaýyş toplumy, Ýeňiş Seýilgähi köçesi, 4-nji jaý, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

Kompaniýa 1996-njy ýyldan bäri Türkmenistanda piwo öndürmek we satmak bilen meşgullanýar we doly tehnologiki aýlawly piwo kärhanasynyň eýesidir.
Piwo öndürýän kärhananyň esasy tehnologiki enjamlary Wengriýa Respublikasynyň "Zip Technologies Ltd." we beýleki Ýewropa ýurtlary tarapyndan üpjün edildi.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
Karta