TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BERK ÝADYGÄR

Daşoguz şäheri, Oguzhan köçesi, 2/1 “a” jaýy, Daşoguz / Türkmenistan

image
Biz barada

2009-nji ýyldan bäri çoýun önümlerini öndürýäris. Çoýundan ýasalan gapaklarymyz lagym suwlary, suw geçirijiler we aragatnaşyk geçirijiler üçin niýetlenendir.

Kategoriýalar
  • Metallurgiýa / Galyp we guýma önümleri
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta