BERK ÖNÜM

Wekilbazar etrap, Akgoňur geňeşlik, Mary/Türkmenistan

berk önüm
Biz barada

Biziň kärhanamyz ýelim gatlakly polipropilen lentasyny (Skoç) öndürýär.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta