BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY

Berkararlyk etrabynyň 2127-nji (G.Kulyýew) köçesiniň 46-njy jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

beýik ýüpek ýoly
Biz barada

“Beýik Ýüpek Ýoly” kärhanalar toplumy ulagyň ähli görnüşleri boýunça logistika hyzmatlaryny amala aşyrýar. Häzirki wagtda biziň agzybir toparymyzda 120-den gowrak işgärler zähmet çekýärler. 
Biz öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak bilen müşderilere ýükleri daşamagyň ygtybarly we tygşytly görnüşlerini hödürleýäris.
Biz öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak bilen müşderilere ýükleri daşamagyň ygtybarly we tygşytly görnüşlerini hödürleýäris. Işiň köpugurly ýerine ýetirilmegini we strategiki mümkinçilikleriň görnüşlerini ulanmak arkaly, biziň hünärmenlerimiz müşderilere "mesele däl" prinsipi boýunça hyzmat edýärler.
Häzirki wagtda “Beýik Ýüpek Ýoly” kärhanalar toplumy iki sany türkmen kompaniýasyna wekilçilik edýär: Beýik Ýüpek Ýoly we Paýhas Merkezi. Türkmen kompaniýalarynyň konsorsiumy logistikany täze derejä çykarmaga we “one stop shop” tehnologiýasyny ulanyp hyzmatlary bermäge mümkinçilik berdi.
Beýik Ýüpek Ýoly topary, Türkmenistanyň logistika pudagynyň täze agzalarynyň konsorsiumyna goşulmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta