BALKAN PROTECTION

Işimiziň esasy ugurlary: howpsuzlyk, duýduryş we ýangyn howpsuzlygy, wideo gözegçilik ulgamlary, duýduryş we giriş gözegçiligi üçin iň döwrebap enjamlary oturtmak we işe girizmek

Balkan Protection
Biz barada

"Balkan Protection" "ULY GAÝA" kompaniýasynyň bir bölümidir. Işine 2019-njy ýylda Balkan welaýatynyň çäginde, Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk ulgamy üçin döwrebap enjamlary hödürläp we ornaşdyryp başlady.
Biziň kompaniýamyz wideo gözegçilik we ýangyn duýduryş ulgamy bilen üpjün edijidir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Elektronika we öý enjamlary / Ses enjamlary we aksessuarlary
Iş Ugry
  • Hyzmat