TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BALKAN PROTECTION

"ŞAGADAM" söwda merkezi, 11-nji dükan, Türkmenbaşy/Türkmenistan

image
Biz barada

"Balkan Protection" "ULY GAÝA" kompaniýasynyň bir bölümidir. Işine 2019-njy ýylda Balkan welaýatynyň çäginde, Türkmenbaşy şäherinde howpsuzlyk ulgamy üçin döwrebap enjamlary hödürläp we ornaşdyryp başlady.
Biziň kompaniýamyz wideo gözegçilik we ýangyn duýduryş ulgamy bilen üpjün edijidir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Panžur ulgamlary / tent/ pergola öndürmek, gurnama
  • Hyzmatlar / Gorag hyzmatlary, howpsuzlyk üpjinçiligi
  • Elektronika we öý enjamlary / Ses enjamlary we aksessuarlary
Iş Ugry
Karta