TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

BAKA

"B.Türkmenistan şaýoly 145, “Syýahat” sport dükany, Aşgabat/Türkmenistan"

image
Biz barada

2018-nji ýylda karton gap öndümçiligine başlan “Baka” hususy kärhana, sarp edijiler üçin dürli ölçegdäki gofrirlenen karton gutylary öndürýär. Kärhanamyz önümleri daşary ýurt enjamlarynda, ýerli we daşary ýurt çig mallaryndan öndürýär.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
Karta