BAÝ BAHA

Bagtyýarlyk etraby, 4-nji Warşawa geçelgesiniň 30-njy jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

baý baha
Biz barada

"Baý Baha" hususy kärhanasy 2022-nji ýylda Türkmenistanyň awtoulag we beýleki enjamlar bazarynda baha bermek we komissiýa işi boýunça işe başlady.
"Baý Baha" hususy kärhanasy söwda syrlarynyň saklanmagyna berk gözegçilik edýär we müşderileriniň gizlinligini berk gözegçilikde saklaýar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta