TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Biziň kompaniýamyz 1989-njy ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanda döredildi. Ýerli we daşary ýurt korporasiýalary bilen işlemekde uly tejribämiz bar we guramaňyza wekilçilik etmekden hoşal bolarys.

Kategoriýalar
Iş Ugry
Karta