"AT-ABRAÝ" GÄMI ABATLAÝYŞ WE GÄMI GURLUŞYK

Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçe, 8-nji jaý, 3-nji gat, otaglar №312, 313, 315, 316, 317, Balkan/Türkmenistan

"AT-ABRAÝ" GÄMI ABATLAÝYŞ WE GÄMI GURLUŞYK
Biz barada

Hojalyk jemgyýeti "At-Abraý" Türkmenistandaky iň uly logistika kompaniýalarynyň biridir. Ýurdumyzda gämi gurluşygynyň we gämi abatlanyşynyň ösüşi, şeýle hem bu pudagyň ösüşini we zerurlygyny göz öňünde tutup,
Hazar deňziniň türkmen böleginde ýüzýän gämileri her ýyl abatlamak üçin kompaniýamyz gämi abatlaýyş işleri bilen meşgullanmak kararyna geldi.
Gämi dolandyryş bölümi 2021-nji ýylda döredildi. Bölümiň işgär sany 104 adamdan ybarat. Bularyň arasynda ofis işgärleri, inženerler, mehanikler, elektrikler we kebşirleýjilerdir.
Gämini abatlamak işlerini amala aşyrmak üçin bölümde zerur gurallar, enjamlar, mehanizmler we tehniki serişdeler bar.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
  • Çig mallar we materiallar / Abraziw material
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
  • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta