TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ASLY ÝAG

G.Ezizow köçesi, 22-nji jaý, 1-nji ofis, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

Hususy telekeçi Abdylla Çaryýew ýangyç-çalgy harytlary bazarynda ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we işiniň dowamynda özüni ygtybarly üpjün ediji hökmünde görkezip gelýär. Birnäçe ýyl bäri mvsel-iň belli öndürijileri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýäris. 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanda Motul ýaglarynyň ýeke-täk paýlaýjysy.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Awtohimiýa, ýaglar
Iş Ugry
Karta