ARZUW TUTULAR

Dükan №1, Aşgabat şäheri, Parahat 3/1, 4-nji jaý. Dükan №2, Aşgabat şäheri, "Altyn Asyr" Gündogar bazary, blok D2, dükan 2807,2809. Ahal/Türkmenistan

ARZUW TUTULAR
Biz barada

"Arzuw tutular" salonynda esasy ugur ähli görnüşli žalýuzlary, islendik görnüşdäki içki perdeleri, bezeg ýassyklary, düşekçeleri (pokrywala) we düşekleri öndürmäge we hyzmat etmäge gönükdirilýär. Önümlerimiz ygtybarlylygy we hili bilen tanalýar.
Müşderilerimize ilkibaşdan iň oňaýly maslahatymyzy berýäris, bu bolsa müşderiniň öý bezegi üçin zerur bolan perdedir žalýuzlary saýlamaga mümkinçilik berýär.
"Arzuw" tutular bilen arzuwlaryňyz hasyl bolar.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta