ANYK AUDIT

Atatürk köçesi 25, Aşgabat / Türkmenistan

ANYK AUDIT
Biz barada

Kompaniýamyz 2020-nji ýylda açyldy. Bizde ýokary derejeli iş etikasyna we kämillige eýerýän meňzeş hünärmenler topary bar. Birinji derejeli hünärmenleri ýygnap, islendik çylşyrymly meseleleri netijeli çözýäris. Biz siziň üçin işleýäris we diňe gyzyklanmalaryňyzy yzarlaýarys, sebäbi her bir kompaniýa biziň üçin möhümdir. Müşderilerimiziň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän kärhanalaryň işi bilen baglanyşykly hyzmatlary döredýäris we hödürleýäris.
Bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz, netijeli taslama we hyzmatlaryň hilini dolandyrmak ulgamy, işgärlerimiziň tejribesine, başarnyklaryna we hünär derejesine, hereketliligine we aýry-aýry pudaklaryň aýratynlyklaryny çuňňur bilmeklige esaslanýan maglumatlary jikme-jik işlemekdir.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta