TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN PRINT

Mary şäheri Şajahan köçe № 22 jaýy, Mary/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kärhanamyz telekeçileri we önümçilik kärhanalary halk köpçüligine mahabatlandyrýan biznes žurnalyny çap edýär. Biziň biznes žurnalymyz Türkmenistanyň 5 welaýatynda paýlanýar. Mundan başgada beýleki mahabat hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
Iş Ugry
Karta