TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

“Altyn Guw” kompaniýasy “Sany” kompaniýasyndan ýörite enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny, aksesuarlary, kepillik döwründe we kepillik döwründen soňraky hyzmaty satýar. Ýüzlerçe kärhananyň teswirleri bu tehnikalarynyň bellenen aýratynlyklara laýyk gelýändigini we iň öňdebaryjy dünýä markalary bilen deň gelýandigini görkezýär.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Awtoulag / Awtoşaýlar
Iş Ugry
Karta