TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN DÜNÝÄ

Aşgabat köçesi, 5 "b" jaýy, "Altyn Dünýä" şaý-sepler dükany, Türkmenbaşy / Türkmenistan

image
Biz barada

"Altyn Dünýä" şaý-sepler dükany 1999-njy ýyldan bäri öz hyzmatlaryny uly höwes bilen hödürlap gelýär. Dükanymyzda durmuşyňyza görk goşjak dürli görnüşdäki altyn şaý-sepleri tapyp bilersiňiz.

Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Şaý-sepler
Iş Ugry
Karta