TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALTYN DERWEZE

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 532-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Müşderileriň islegleri boýunça ýörite ölçeglerde plastik we alýuminden aýna-gapy ýasamak, amatly bahalardan gysga wagtda  gurnap bermek hyzmatyny hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
Karta