ALTYN ŞÖHLE

Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary şäheri, Altyn Asyr aýlaw ýoly, 61-nji jaý.

Altyn şöhle
Biz barada

Biziň kärhanamyz 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda "Altyn şöhle" haryt nyşany bilen süýji önümçiligine başlady. Kärhanamyzyň esasy işi dürli görnüşli süýjüleri öndürmekdir. Häzirki wagtda kärhanamyzyň önümçiliginde süýjüleriň 30-dan gowrak görnüşi bar, konditer önümçilik pudagynda birnäçe tejribeli we öňdebaryjy hünärmenler täze görnüşleri öndürmek üçin köp iş edýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
  • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta