TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ALEM DOSTLUGY

73, 2127 (G.Kuliyev) köç, Aşgabat/ Türkmenistan

image
Biz barada

ALEM DOSTLUGY 
logistika, agrosenagat toplumy, nebit-gaz pudagy üçin ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmek, eksport-import, şeýle hem gurluşyk we bezeg materiallary öndürmekde ýokary hilli we täsirli çözgütleri hödürleýär. Işiň esasy ýörelgesi, Türkmenistanda we daşary ýurtlardaky ähli aragatnaşyklary ulanyp, müşderilere ýokary derejede hyzmatlaryň doly toplumyny bermekdir.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
  • Oba hojalyk / Tohumlar, nahallar we ekin harytlary
  • Enjamlar / Nebit we gaz çykarmak üçin enjamlar
  • Azyk / Et önümleri
  • Azyk / Miweler-gök önümler
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta