AKZAMAN LOGISTICS

Köpetdag etraby, Bitarap Türkmenistan köçesi, 108-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

akzaman logistics
Biz barada

25 ýyldan gowrak wagt bäri, adaty ulaglarda, holodilniklerde, çekijilerde, howply we ýanyjy harytlary daşamaga rugsady bolan ulaglarda, uly, uly bolmadyk, doly we bölekleýin ýükleri daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris. Kompaniýamyzyň dürli görnüşli ýük daşamakda tejribesi bar: gurluşyk materiallary, öý himiki serişdeleri, azyk önümleri, oba hojalyk önümleri.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta